31. marts kl. 19.00. Musik gudstjeneste med Horne Mandskor

31. marts kl. 19.00. Musik gudstjeneste med Horne Mandskor

31. marts kl. 19.00:  Aften gudstjeneste

Horne Mandskor deltager med præludium og postludium + indslag under gudstjenesten.

Se mere, når tiden nærmer sig, på www.hornerundkirke.dk